بيش از يك ماه اعتصاب غذای رضا سمیعی منفرد در زندان اوین

12

رضا سمیعی منفرد زندانی امنیتی بند ۷ زندان اوين ، 38 روز است که در اعتصاب غذا به سر مي برد.

رضا سمیعی منفرد با خواسته مرخصی درمانی و رسیدگی به پرونده اش، بيش از يك ماه است  در اعتصاب غذا بسر مي برد  ولي  هنوز هیچ اقدامی توسط مسئولین زندان  برای او نشده است و وي پاسخي نگرفته است.

وضعیت جسمانی این زندانی بسیار نامساعد بوده و دچار افت شدید فشار خون گردیده است. همچنين  بدلیل بی حسی ناحیه تحتانی توان راه رفتن ندارد و با واکر به سختي راه مي رود.

با توجه به وضعيت بيماري و فشار اعتصاب غذا  چنانچه مسئولين زندان به خواسته هاي او پاسخ ندهند و او اعتصابش را ادامه بدهد با وضعیت ناگواری مواجه است.

رضا سمیعی منفرد به اتهام  افشای اختلاس سه هزار ملیاردی و ارتباط با دول متخاصم در سال ٩٢ توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد و به پنج سال حبس محکوم شد و هم اکنون مدت ۴ سال است که در زندان به سر می برد.

Comments are closed.