فشار ضد بشري با قطع آب گرم بر زندانیان سیاسی گوهر دشت

4

روز دوشنبه 11 اردیبهشت به‌منظور تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی، آب گرم بند 4 سالن 12 محل نگهداری زندانیان سیاسی محبوس در زندان گوهردشت کرج قطع گردیده و زندانیان با مشکل عدم وجود آب گرم مواجه شده‌اند.

تعدادی از این زندانیان بیماریهای جدی قلبی، عضلانی و دردهای شدید استخوان و مفاصل دارند و روزانه نیازمند آب گرم می‌باشند.

آنان طی روز مستمراً پیگیر این موضوع از دست‌اندرکاران مربوطه بودند، اما هیچکس پاسخگوی این وضعیت نیست و فقط زندانیان را سر دوانده‌اند.

Comments are closed.