انتقال زندانی سیاسی علی معزی به زندان مجرمان عادي و خطرناك

6

بر اساس گزارشهای رسیده، روز دوشنبه ۱۱اردیبهشت، جهت فشار بیشتر بر روی زندانی سیاسی علی معزی، وی را از سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین به زندان فشافویه منتقل کردند.

زندان فشافویه در شهر حسن آباد در جنوب تهران می باشد. گفته می شود در این زندان، زندانیان جنایی، محکومین به قاچاق مواد مخدر و همچنین زندانیان معتاد به مواد مخدر زندانی هستند. این زندان یکی از غیر بهداشتی ترین زندانهای رژیم و فاقد حداقل امکانات بهداشتی و معیشتی است.

گفتنی است که آقای علی معزی مبتلا به بیماریهای مختلف گوارشی و سرطان می باشد. زندان فشافویه با توجه به شرایط بسیار بد آن برای سلامتی این زندانی سیاسی سالخورده خطرناک می باشد.

Comments are closed.