دستگيري فعال كارگري در تظاهرات روز كارگر در ايران

4

علیرغم ممانعت نیروهای انتظامی از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس، با ایستادگی کارگران این مراسم برگزار و ساعت ۱۱ با قرائت قطعنامه تشکلهای به پایان رسید.

در پایان این مراسم کارگران بصورت راهپیمائی به سمت مترو حرکت کردند و پس از سر دادن شعارهای مختلفی در مقابل درب مترو به مراسم پایان دادند اما پس از ورود به مترو متوجه درگیری در مقابل درب مترو و بازداشت واله زمانی شدند بدنبال این وضعیت حدود هفت نفر از کارگران باقی مانده در محل به سمت کیوسک نیروی انتظامی مجلس رفتند اما موفق به آزادی واله نشدند و نهایتا ایشان به دادسرای ناحیه پارک شهر منتقل شد.

تا کنون خبر جدیدی از وی در دسترس نیست.

Comments are closed.