اعدام یک جوان در بیرجند

8

صبح  روز پنج شنبه 7 ارديبهشت، حکم اعدام یک جوان در زندان مرکزی بیرجند اجرا شد.

اتهام آخوند ساخته  این زندانی «زنای به عنف» اعلام شده است.

این متهم با حضور وکیل تسخیری در تاريخ 27 دی‌ماه ۹۴ به اعدام با چوبه دار محکوم شده بود.

پس از صادر شدن رأی از جانب دادگاه کیفری، متهم به آن اعتراض کرد و  مجدد پرونده مورد بررسی قرار گرفته بود ولي متاسفانه رأی صادره مجدد تأیید شد.

در مراحل فرجام‌ خواهی متهم تقاضای عفو داشت که در کمیسیون عفو تقاضای متهم تأیید نشد .

Comments are closed.