انتقال زندانی در حال اعتصاب غذا به قرنطینه

4

بر اساس گزارشهای رسیده ،مسئولین زندان اردبیل ، عمر فرهنگ زنداني سياسي در حال اعتصاب غذا را در بند قرنطینه مربوط به بيماران رواني نگه داشته اند. این زندانی سیاسی در شرایطی به قرنطینه منتقل شده که در حال اعتصاب غذاست و این انتقال به منظور شکنجه و فشار بر این زندانی بیمار می باشد

بر اساس گزارش نزدیکان وی؛ زندان اردبیل دو قرنطینه داخلی و بیرونی دارد. در  این قرنطینه ها زندانیانی که بر اثر فشارهای زندان روانی شده و یا خودزنی می کنند؛ نگهداری می شوند.در این سلولها زندانیان بیمار روانی و … مستمر در حال درگیری هستند. لذا این انتقال و نگهداری در قرنطينه به نوعی تهدید این زندانی سیاسی و دیگر زندانیان و ابزاری برای شکنجه و فشار بیشتر است.

عمر فرهنگ مبتلا به بیماری بوده و نیاز به جراحی دارد اما مسئولین زندان به نامهای ابراهیم اوغلو و صورآذر، به جای پاسخگویی به خواسته اين زنداني،  او را مورد فشار قرار داده اند.

زندانی سیاسی عمر فرهنگ زندانی سیاسی بند ۷ زندان اردبیل ؛ نیاز به جراحی نودول بدخیم در ناحیه گردن دارد. اما با وجود پیگیریهای فراوان خانواده و تقبل تمامی هزینه های جراحی، مسئولین این زندان از اعزام وی به بیمارستان و انجام عمل جراحی جلوگیری می کنند. عمر فرهنگ زندانی سیاسی کرد از تاریخ ۲۷ فروردین در اعتراض به عدم اعزامش و خواسته انتقال به زندان ارومیه ، اقدام به اعتصاب غذا کرده است.
وی یکی از هموطنان کرد اهل سنت است که در سال ۱۳۸۷ دستگیر و مدت سه ماه در زندان اطلاعات ارومیه بازجویی شد .وی مدت ۱۱ ماه در زندان ارومیه محبوس بود و سپس به اتهام ارتباط با يك سازمان كردي،  محکوم به ده سال حبس و تبعید به زندان مرکزی اردبیل شد. عمر فرهنگ در شهریور ۸۹ به زندان اردبیل تبعید و تاکنون مدت ۶ سال است که دور از خانواده در این زندان محبوس است.

Comments are closed.