واقعيت ايران

اذیت و آزار و توهین به زندانیان سنی مذهب در زندان مرکزی زاهدان

0

اذیت و آزار و توهین به زندانیان سنی مذهب در زندان مرکزی زاهدان

بنابه گزارشات رسیده  ، اعمال فشار و اذیت و همچنين توهين  علیه زندانیان سیاسی در زندان مرکزی زاهدان تشدید شده است.
طبق گفته شاهدين، روز جمعه ۲۶ فروردین ماه سال جاري، زندانی عقیدتی ”محمد کلکلی” پیش نماز زندانیان عقیدتی اهل سنت، در بند ۳ زندان مرکزی زاهدان که مورد احترام زندانیان در این زندان است، توسط پاسداری به نام ”راستی”  نزد افسر نگهبان زندان فراخوانده شد.  زنداني بلوچ ” محمد كلكلي”در اين زمان  با توهین و رفتارهای غیر انسانی این پاسدار مواجه شد.

اين اقدامات با كوتاه كردن ريش اين زنداني بلوچ سني، توسط اين پاسدار به اوج خود رسيد. پاسدار ”راستی” به این زندانی بلوچ سني گفته است رئیس زندان به وی دستور اين كار را داده است.

همچنين جهت يادآوري ، روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه زندانی سیاسی ”حیات الله نوتی زهی” ۲۵ ساله که ۱۸ ماه در بلاتکلیفی در زندان زاهدان بسر می برد و مبتلا به بیماری صرع است، دچار تشنج می شود. در حالت تشنج و در حالیکه وی روی ویلچر دست و پا می زد پای وی بطور اتفاقی به یکی از پاسداران همراه وی می خورد. سپس پاسدار همراه وی به نام ”محسن خواجه”  كه از افراد اطلاعات زندان و از شکنجه گران زندان زاهدان می باشد، تنها به این دلیل که در حالت تشنج پای این زندانی به طور اتفاقی به وی خورده است ، اقدام به شکایت از این زندانی سیاسی نمود و علیرغم اینکه  اين زنداني شدیدا بیمار و بر روی ویلچر بوده است  ، وی را به سلول انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان منتقل نمودند و باید به مدت بيست   روز در سلول انفرادی این شکنجه گاه نگهداشته شود.

تمام اين فشارها نقض فاحش حقوق بشر است،  و بطور خاص  در زندان زاهدان در ماه هاي اخير، اين فشارها و توهين ها نسبت به زندانيان بلوچ و سني، شدت يافته است.

Comments are closed.