انتقال 10 زنداني براي اعدام در زندان رجايي شهر

15

بنا به گزارشات دريافتي از كميته بين المللي عليه اعدام، حداقل ۱۰ زندانی، در زندان رجایی شهر به سلول انفرادی منتقل شده اند و خطر اعدام آنها در سحرگاه چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه وجود دارد. اسامی شماری از این زندانیان به قرار زیر است:
فرهاد میرزایی، سیروس مردای(بند ۳)، حسن جوادی (بند۱)، وحید سیلانی (بند ۴)، فرج الله حاتمی (بند ۲)، سعید رشتی (بند۳)، عیسی ابراهیمی (بند ۱۰)، اسماعیل حسین زندخان ( بند ۱۰) و محسن بابایی ( بند ۱۰).
کمیته بین المللی علیه اعدام مردم و همه نهادها و سازمان مدافع حقوق انسان را فرا می خواند که از اعدام این زندانیان جلوگیری کنند. نباید اجازه دهیم که جمهوری اسلامی با بساط اعدام و قتل عمد دولتی حق حیات را در جامعه مورد تعرض قرار دهد و از این وسیله برای سرکوب مردم استفاده کند. از همه کسانی که مخالف اعدام هستند، می خواهیم که یکصدا علیه اعدام زندانیان به میدان بیایند و خواهان لغو اعدام آنها شوند.
شایان ذکر است که روز شنبه ۲۶ فروردین ماه نیز دست کم چهارتن از زندانیان عادی زندان رجایی شهر جهت اجرای حکم اعدام به انفرادی‌های این زندان منتقل شدند.
این زندانیان محکوم به اعدام با اتهامات قتل و مواد مخدر جهت اجرای حکم به سلول انفرادی زندان رجایی شهر انتقال‌یافته‌اند.

لازم به يادآوري است كه از شروع سال ميلادي تاكنون 181 زنداني اعدام شده اند.

Comments are closed.