تهدید زنداني سياسي بعد از ۱۷ سال حبس و زندان

13

زندانی سیاسی کرد، سعید سنگر، پس از تحمل ۱۷ سال حبس و زندان، همچنان در معرض فشار و تهدید در زندان ارومیه قرار دارد و حتي از نوشتن خاطرات خود در زندان محروم شده است.

اخیرا در شروع سال جديد ،96 نیروهای گارد ویژه زندان با حمله به بند زندانیان سیاسی در زندان ارومیه،  ضمن تفتیش  اموال اين زندانيان اقدام به تخریب اموال آنها كردند . در اين هجوم وحشيانه دستنوشته های سعید سنگر، كه حاوي خاطرات وي از روزهاي سخت زندان است، را ضبط و با خود برده اند. مسئولان زندان در پاسخ به اعتراض آقای سنگر،  گفته اند كه : کنترل بر جنبه های خصوصی زندگی زندانیان، از اختیارات زندانبانان مي باشد.

وی در شهریور سال ۱۳۷۹، هنگامی که ۲۷ ساله بود دستگیر شد و به اتهام محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، از سوی شعبه یک دادگاه سنندج به ریاست قاضی فاطمی، به اعدام محکوم شد. در سال ۱۳۸۲، این حکم در دادگاه تجدیدنظر به حبس ابد تبدیل شد.

این زندانی سیاسی بعدها به بند ۲۰۹ اوین تهران منتقل شده و بعد از دو سال نگهداری در سلولهای انفرادی این زندان در سال ۸۲ به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. این بار در ۱۴ آبان‌ماه سال ۸۶ به زندان مرکزی سنندج منتقل شده و مجددا در ۱۰ شهریورماه سال ۹۴ به زندان ارومیه بازگردانده شد. این زندانی سیاسی تاکنون نزديك به 17سال از حبس خویش را در زندانهای مختلف ایران سپری کرده است.

سعید سنگر پس از بازرسی بند در زندان ارومیه از سوی مأموران امنیتی بند حفاظت اطلاعات زندان ارومیه احضار  شد. مامورين امنيتي در خصوص ثبت وضعیت زندان در دست نوشته‌ها و خاطرات اين زنداني،  سعيد سنگر را مورد تهدید قرار  دادند و به وي گفته اند كه  در صورت نگارش خاطرات و وضعیت زندان، از ملاقات حضوری وی با خانواده ممانعت به عمل خواهد آمد.

Comments are closed.