تحقير سه جوان با حكم دادستان، در خيابان هاي دهلران

7

تحقير سه جوان با حكم  دادستان، در خيابان هاي دهلران

روز چهارشنبه 23 فروردين ، به حکم دادستان دهلران ایلام، سه  جوان  با اتهام «شرارت»، بصورت تحقير آميزي، در سطح این شهر گردانده شدند.

اين سه جوان در حالي در شهر گردانده شدند كه بصورت تحقير آميزي دستهاي آنها به چوب بسته شده بود، لباس زندان تنشان بود و آفتابه به گردن آنها آويزان كرده بودند.

سه  مجازات در حالي صادر و اجرا شده است که کارشناسان حقوق جزا معتقدند چنین مجازاتی قانونی نیست و خلاف قوانین جزایی و اصول قانون اساسی است.

در سال‌های اخیر، برخوردهای خشن و تحقیرآمیز پلیس ایران با متهمانی که اصطلاحاً «اراذل‌واوباش» به آنها مي گويند  و اتهامشان «شرارت» نامیده می‌شوند، زياد بوده است. اين عمل رژيم ايران اعتراض‌های گسترده فعالان و سازمان‌های حقوق بشری ایرانی را در پی داشته است.

طبق قانون، مجرم باید کیفری متناسب با جرمش را ببیند که این امر مطابق با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و نمایش جرم در سطح شهر، چهره جامعه را زشت و کینه‌توزی و خشونت را ترویج می‌دهد و تاثير رواني بسيار مخربي بر روي خود متهمان باقي مي گذارد..

Comments are closed.