تائید حکم اعدام به اتهام محاربه

2

حکم اعدام یک زندانی متهم به «محاربه به علت سرقت مسلحانه » از سوی دیوان عالی ایران تایید شد.

حکم اعدام یک زندانی چند روز پیش از سوی قضات دیوان عالی ایران مورد تایید قرار گرفت. این زندانی و هم پرونده اي هاي وي متهم هستند که در جریان چندین فقره دزدی سه میلیارد تومان پول و طلا سرقت کرده‌اند.

سال گذشته قاضی نصرتی، بازپرس شعبه اول دادسرای تهران، برای اين فرد، درخواست محاربه کرد و پرونده او و دیگر همدستانش به دادرسی به شعبه ۱۵دادگاه تهران منتقل شد. در نهایت قاضی صلواتی متهم ردیف اول را به اعدام و همدستانش را به حبس و رد مال محکوم کرد.

Comments are closed.