واقعيت ايران

اعدام دو زندانی محکوم به قصاص در زندان اردبیل

2

صبح روز پنج شنبه 24 فروردین، دو زندانی محکوم به قصاص در زندان اردبیل اعدام شدند.

اسامی این زندانیان سجاد رسولی متولد ۱۳۷۰ مجرد و زندانی دیگر محمد محمدزاده متولد ۱۳۶۳ می باشد. اتهام هر دو این زندانیان قتل بود.

این زندانیان روز چهارشنبه 23 فروردین، به سلولهای انفرادی منتقل و صبح پنج شنبه، اعدام شدند.

Comments are closed.