نامه زندانیان سیاسی و عقیدتی خالد حردانی و ابراهیم فیروزی -به خانم عاصمه جهانگیر

10

زندانیان سیاسی و عقیدتی، خالد حردانی و ابراهیم فیروزی، طی نامه‌یی به خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ایران خواهان آن شدند که هر گونه رابطه با رژیم ایران را مشروط به توقف اعدامها و نقض حقوق‌بشر کنند.

در این نامه آمده است:

ضمن عرض سلام و درود فراوان به حضرت عالی و همکاران شما در سازمان ملل

حدود چهار دهه از سرکوب، شکنجه، پرونده‌سازی و زندان و اعدام پیروان مذاهب در ایران می‌گذرد و شوربختانه در این ارتباط شاهد سکوت مجامع بین‌المللی حقوق‌بشری در سازمان ملل و دیگر ارگانهای حقوق‌بشری بوده‌ایم. ایران بیش از 64 بار در سازمان ملل‌متحد به‌خاطر نقض فاحش و سیستماتیک حقوق‌بشر، اعدامها و نادیده گرفتن حقوق قانونی مشروع اقلیتهای مذهبی، محکوم گردیده ولی متأسفانه این محکومیتها در حد یک بیانیه؛ الزام آور محسوب نشده و ماده 18 منشور حقوق‌بشر نه تضمین شده و نه به اجرا گذاشته شده است. سال گذشته شاهد اعدام دهها تن از زندانیان عقیدتی سنی مذهب در زندان بوده‌ایم، بیش از دهها تن از زندانیان عقیدتی مسیحی و بهایی در زندانها هستند و حتی از کمترین حقوق قانونی خود بهره‌مند نیستند.

در بلوچستان روحانیان سنی مذهب و امامان جمعه و جماعت دستگیر و روانه بازداشتگاهها و شکنجه‌گاهها می‌شوند و همچنین شاهد بی‌ارزش قلمداد کردن آموزه‌های ادیان در ایران بوده و هستیم. البته حکومت از معیارهای دو‌گانه بهره جسته و افکار عمومی جهان را فریب می‌دهد.

ما زندانیان زندان رجایی شهر کرج از سازمانهای حقوق‌بشری می‌خواهیم و انتظار داریم هر گونه رابطه با حکومت ایران را به توقف کامل اعدامها، پایان نقض حقوق‌بشر و احترام و الزام عملی به اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، احترام کامل به اقلیتهای مذهبی و آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی مشروط کنند.

با سپاس فراوان
زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر کرج

خالد حردانی- ابراهیم فیروزی

۲۲فروردین۱۳۹۶

Comments are closed.