جز اینکه میخواهد یک لقمه نان شب به خانه ببرد!

  • جز اینکه میخواهد یک لقمه نان شب به خانه ببرد!
  • جز اینکه میخواهد یک لقمه نان شب به خانه ببرد!
  • جز اینکه میخواهد یک لقمه نان شب به خانه ببرد!
  • جز اینکه میخواهد یک لقمه نان شب به خانه ببرد!

انگار قرار است کولبران همزاد رنج باشند و همواره کوله بارشان مملو از درد و رنج باشد. جمعیت وسیعی در نوار مرزی استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه برای امرار معاش و تامین معیشت خانواده مجبور به کولبری هستند. در قبال اندک پولی که صرفا کفاف هزینه یک شبانه روز خانواده کولبر خواهد بود، کولبران به کوه و کمر می زنند و کولبری سرما و گرما ندارد، شب و روز نمی شناسد و هیچ رحمی برای کولبران قایل نیست.

تمامی این مصیبت‌ها در حالی است که با بررسی تمامی قوانین مصوب و متون حقوقی ایران ملاحظه می‌گردد که متاسفانه هیچ قانونی از کولبران حمایت نمی‌کند و این قشر ستمدیده از هیچ پوشش و حمایت حقوقی برخوردار نیستند، از دیگر سو کولبران از مصیبت‌های فراوانی رنج می برند. رنج رفتن روی میدان مین، رنج در معرض تیراندازی، رنج بیکاری، رنج ستم، رنج دستمزد پایین، رنج نداشتن سندیکای کاری، رنج بیماری، رنج پیری زودرس به علت سنگینی بار، رنج اندوه، رنج راه‌های ناهموار، رنج متهم شدن به قاچاقچی، رنج استثمار، رنج بهمن، رنج برف و سرما، رنج زوزه گرگ!، رنج بی کسی و یتیم بودن و… .

 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password