گزارش ماه مارس از وضعیت حقوق بشر ایران – مانیتورینگ حقوق بشر ایران

11

گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مارس 2017

مانیتورینگ حقوق بشر ایران هر ماه گزارشی جامع و کامل از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه میدهد.

شما می توانید در گزارش ماه مارس 2017 از وضعیت حقوق بشر در ایران به کل آمار اعدامهای انجام شده در ایران با جزییات کامل دسترسی داشته باشید.

طی ماه مارس 2017 و اجرای 41 حکم اعدام در ایران گزارش شده است و از این تعداد اعدامها 2 مورد در ملا عام و 39 مورد در زندانها اجرا شده است. در این ماه 10 اعدام کمتر از ماه فوریه انجام شده است.

اعدامها در 17 شهر و در زندانهای شاهرود، مرکزی ارومیه، مرکزی رشت، کرج، مرکزی همدان، گرمسار، ساری، مرکزی زاهدان، مراغه، دیزل آباد کرمانشاه، مرکزی قزوین، سمنان، خوی، عادل آباد شیراز و تربت حیدریه و اعدام در ملا عام در بویین زهرا و یزد صورت گرفته است.

طیف سنی اعدام شدگان بین 20 تا 70 سال بوده است. البته مشخصات بسیاری از اعدام شدگان بصورت کامل و دقیق اعلام نشده و به همین علت طیف سنی اعدام شدگان دقیق و کامل نیست.

علت عموم اعدامها جرایم اجتماعی مثل مواد مخدر و قتل اعلام شده است.

Comments are closed.