ازدحام و شرايط وخيم بهداشتي در بند نوجوانان زندان زاهدان

9

بند نوجوانان زندان مرکزی زاهدان به‌اندازه ۲.۵ برابر ظرفیت خود، بیش از ۲۲۰ نفر را در خود جای داده است. مسئولین زندان مرکزی زاهدان در بند ۲ این زندان که مخصوص نوجوانان است، بیش از ظرفیت زندانی نگهداری می‌کنند که این امر باعث مشکلات بهداشتی برای زندانیان شده و زندانیان را با محدودیت امکانات مواجه کرده است.

اين بند داراي ۹ سرویس بهداشتی است  که ۴ سرویس بهداشتي آن خراب هستند و این موضوع باعث شده بند ۲ زندان “بوی بسيار بد” بگیرد. بند دو زندان مرکزی زاهدان همچنین ۸ تلفن عمومی کابینی دارد که ۵ تلفن آن خراب است.

همچنین گزارش‌شده که زندانیان خارجی زندان مرکزی زاهدان نیز از تماس تلفنی محروم‌اند. عمدتاً زندانیان خارجی زندان مرکزی زاهدان اهل کشورهای هند، سومالی، پاکستان و افغانستان هستند.

Comments are closed.