حمله گارد زندان به بند ده زندان گوهردشت و مصادره اموال شخصی زندانیان

25

صبح پنجشنبه ۱۷ فروردین گارد زندان گوهردشت به سالنهای ۳۰ و ۳۵ در بند ۱۰ این زندان حمله کرد.

گارد زندان پس از تخریب تختها٫وسایل و اجناس زندانیان و بدرفتاری با آنها؛ اقدام به جمع آوری داروهای مربوط به ترک اعتیاد زندانیان نمود. قابل ذکر است که این داروها توسط عوامل و مسئولان زندان به زندانیان داده می شود.

زندانیان به این اعمال گارد زندان اعتراض نمودند.

ماموران در سالن ۳۵ ضمن تخریب وسایل زندانیان؛ اقدام به مصادره دستگاه چای ساز زندانیان که با پول خودشان و با مجوز زندان خریداری شده بود؛ کردند. زندانیان ضمن اعتراض به این اعمال؛ اعلام کردند که دستگاه چای ساز مصادره شده و داروهای زندانیان و … توسط مسئولین زندان مجددا به زندانیان فروخته می شود و این یک شیوه غارت و تجارت رایج زندانبانان است.

Comments are closed.