مخالفت با مرخصی زندانی بهایی پیمان کوشک باغی

2

يک زندانی در زندان مرکزی سنندج، پس از هفت سال بلاتکلیفی، به اعدام و حبس محکوم گشته است.

شعبه اول دادگاه کیفری سنندج شورش مرادی را به اتهام «قتل و سرقت مسلحانه» و با استناد به «علم قاضی» به اعدام و ۱۵ سال حبس محکوم کرده است.

گفتنی است، علم قاضی در قوانین ایران الزاماً بر پایه اسناد و مدارک مدون نیست.

پرونده این زندانی در سال ۸۷ مفتوح گشته و وی طی هفت سال گذشته به‌صورت بلاتکلیف در زندان سنندج نگهداری شده است.

Comments are closed.