واقعيت ايران

اعدام یک زندانی در زندان اصفهان

0

یک زندانی چهارشنبه ۱۶ فروردین در زندان اصفهان به طناب دار آویخته شد.

حکم اعدام هوشنگ ثروتی چهارشنبه ۱۶ فروردین در محوطه زندان اصفهان با اتهام مواد مخدر، به اجرا در آمد.

این زندانی به همراه یک زندانی دیگر با هویت “رضایی” در روز دوشنبه 14 فروردین به انفرادی منتقل شده بودند که تا کنون از وضعیت زندانی دیگر اطلاعی در دست نیست.

Comments are closed.