قتل مرد جوان سنی توسط نيروهاى بسيجى در مقابل چشمان فرزندانش

10

نيروهاى بسيجى( وابسته به سپاه پاسداران رژيم ايران) يكشنبه دوم آوریل سعيد نعميي يك فعال سني عرب را مقابل فرزندانش با شليك كلاشينكوف به قتل رساندند.

نيروهاي بسيجي ساعت 11شب  به منزل وي  در شهر ماهشهر حمله كرده  و شليك سلاح كلاشينكوف در مقابل فرزندانش بطور وحشيانه اي وي را  كشتند.

سعيد نعيمى(بحرانى)،٣٩ساله، متأهل،داراى ٣ فرزند، فعال فرهنگى و يكى از نوكيشان اهل سنت است .وي در رابطه با فعاليت هاي سني مذهب ها  در شهر ماهشهر فعال بوده است. وی که از فلج پا رنج مى برد، در مناسبات فرهنگى شركت مى كرده و ارتباط بسيار خوبى با ديگر فعالان فرهنگى و اهل سنت منطقه داشته است.

لازم به ذكر است كه وی و برادرش يك ماه ونيم پيش در مسير ماهشهر-اميديه توسط افراد ناشناس مورد تهاجم قرارگرفته   بودند و در اين تهاجم  برادر او مجروح شد. او و برادرش پس از اين تهاجم ،  شكايت كردند اما از طرف مسؤلين امنيتي و قضائي هيچ اهميتى به اين موضوع داده نشد.

لازم به ذکر است که در سالهاى اخير خانواده هاى زيادى در بندر معشور به مذهب اهل سنت گرايش پيدا كرده اند و با وجود بازداشتهاى فراوان فعالين اهل سنت در اين شهر، رژيم فاشيستي حاكم بر ايران توانائى جلوگيرى از گسترش مذهب اهل سنت در اين شهرستان را نداشته است.

Comments are closed.