فیلم‌ساز زندانی به درمان فوری نیاز دارد

2

ی

امیر رئیسیان وکیل کیوان کریمی روز چهارشنبه بیست و نهم دی ماه درباره بیماری این هنرمند زندانی گفت: «موکلم امروز تلفنی با من صحبت کرد و گفت التهاب ریه اش خیلی وخیم شده و خون بالا آورده است و به بهداری زندان هم مراجعه کرده ولی مشخص نیست به چه دلیل به بیمارستان خارج از زندان برای مداوا اعزام نشده است».

کیوان کریمی، روز چهارشنبه سوم آذر ماه ۱۳۹۵ برای اجرای حکم یک سال حبس به زندان اوین منتقل شد.

کیوان کریمی، فیلم ساز ۳۱ ساله اهل کردستان و فارغ التحصیل رشته علوم ارتباطات از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.

Comments are closed.