واقعيت ايران

زنداني جوان اعدام مي شود

0

یک زنداني 23ساله صبح امروز در زندان شهاب کرمان اعدام شد.

وي شمس الدین نام داشته و صبح یکشنبه در محوطه زندان کرمان به دار كشيده شده است.  اتهام وي قتل عنوان شده است.  (وبسايت حكومتي عصر ايران – 26دي 1395)

Comments are closed.