دو زنداني در قزوين اعدام مي شوند

5

دادستان عمومی و انقلاب قزوین از اعدام دو قاچاقچی مواد مخدر در قزوین خبر داد.

اسماعیلی صادقی‌نیارکی اظهار کرد: پرونده نخست مربوط به مردی 36 ساله می‌شد، «اکبر. ک». رأی صادره در مورد وي، پس از تأیید دادستانی محترم کل کشور صبح امروز به اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: پرونده دوم اعدام مربوط به متهم «مرتضی.ح» بود. صبح امروز حکم اعدام مرتضی.ح به جرم حمل مواد مخدر اجرا شد. (خبرگزاري حكومتي فارس – 26دي 1395)

Comments are closed.