در باره ما

ما جمعي از فعالان حقوق بشر دردفاع حقوق مردم ايران در ايران تحت حاكميت رژيم ملاهاي حاكم ، مي باشيم. هدف ما تهيه، به روزترين اخبار، حاوي اعدام ها، دستگيري هاي خودسرانه، شكنجه، قطع عضو و …. و همچنين ارائه گزارشات بين اللملي عليه نقض حقوق بشر رژيم حاكم برايران، ارائه وضعيت زندانيان در زندانهاي رژيم حاكم بر ايران و نقض حقوق زنان و كودكان و… ، براي افشا اين رژيم، مي باشد. . اخبار و اطلاعات ما در همکاری با شورای ملی مقاومت ایران (شورای ملی مقاومت)، پارلمان در تبعید از مقاومت ایران ارائه شده است.

ارتباط با ما

شما می توانید نظرات و پیشنهادات خود را به ایمیل سایت info@iran-hrm.com و یا با پر کردن فرم زیر برای ما ارسال کنید