Monthly Archives

شهریور 1396

ایران، دومین اعدام در ملاء عام طی یک روز

ایران،  دومین اعدام در ملاء عام طی یک روز روز سه شنبه 21 شهریورماه، یک زندانی در ملاء عام در شهرستان عنبرآباد کرمان حلق آویز شد.این دومین اعدام در ملاء عام روز سه شنبه می باشد. این زندانی متهم به قتل بود و «رخ» نام داشت. به گزارش…

اعدام یک زندانی در شیروان

اعدام یک زندانی در شیروان روزیکشنبه 5 شهریور ماه، یک زندانی در زندان شیروان (خراسان جنوبی ) اعدام شد. این زندانی که به «قتل عمد» متهم شده بود، فرج حمدالهی نام داشت. روز 17 تیرماه 91، فرج در حمایت از پسر خاله اش،  وارد یک دعوا شد،…

وضعیت بحرانی رضا شهابی در زندان

وضعیت بحرانی رضا شهابی در زندان رضا شهابی، فعال سرشناس کارگری ایران، که در سی وچهارمین روز اعتصاب خود بسر میبرد با بیتوجهی مسئولین زندان در وضعیت وخیم جسمي روبرو است. این فعال سرشناس از روز 17 مرداد در اعتصاب غذا می باشد و در حال حاضر…

اعدام یک زندانی در ملاء عام

اعدام یک زندانی در ملاء عام صبح روز سه شنبه 21شهریورماه، یک زندانی اهل اسلام آباد غرب، در ملاء عام اعدام شد. این زندانی که 27 سال داشت متهم به قتل بود که روز سه شنبه با حضور مقامات قضایی و انتظامی در ملاء عام اعدام شد.

بازداشت راحله راحمی پور به خاطر پیگیری سرنوشت خانواده اش در دهه 60

بازداشت راحله راحمی پوربه خاطر پیگیری سرنوشت خانواده اش در دهه 60 عصر روز یکشنبه 19 شهریورماه، راحله راحمی پورکه سرنوشت برادر و برادر زاده اش ، در  دهه 60 در زندان اوین را پی گیری می کرد توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد و پس از تفتیش منزلش ،…

پرونده سازی برای زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی

پرونده سازی برای زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی دو هفته پیش مسئولین زندان اردبیل بعد از بازرسی از وسایل زندانی سیاسی صابرملک رئیسی برای وی پرونده سازی کردند. پرویز صور آذر مسئول زندان اردبیل پس از بازرسی از وسایل این زندانی سیاسی و هم…

شکنجه یک زندانی به میله پرچم به مدت 4 روز

شکنجه یک زندانی به میله پرچم به مدت 4 روز ماموران زندان اردبیل برای ایجاد رعب و وحشت بر زندانیان و زهر چشم گرفتن ازآنها، یک جوان زندانی را به مدت 4 روز به یک میله پرچم بستند و مورد شدیدترین شکنجه ها  قرار دادند. در هفته اول شهریور یک…

بیانیه زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کننده در زندان رجایی شهر

بیانیه زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کننده در زندان رجایی شهر روز پنج شنبه 16 شهریور ماه، زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت کرج طی بیانیه ای اعتصاب غذای  خود را به طور مشروط، پایان دادند. این زندانیان ضمن تشکر از همه دوستان و حمایتهای بی دریغ…

نگاهی کوتاه و گذرا به وضعیت سیستم آموزشی در ایران

روز بین المللی سواد آموزی هر سال در 8 سپتامبر(۱۸شهریور) جشن گرفته می شود. این مناسبت فرصتی است برای دولت ها و جامعه مدنی تا پیشرفتهایشان را در این زمینه نشان بدهند. سواد آموزي از ديدگاه سازمان ملل امری است مهم و همانند دسترسی به غذای مناسب…

سرکوب مردم بانه در پی اعتراض به کشتن شدن دوکولبر کرد

سرکوب مردم بانه در پی اعتراض به کشتن شدن دوکولبر کرد  به دنبال کشته شدن دو کولبر کرد، روز سه شنبه 14 شهریور، مردم بانه به اعتراض برخاستند و نیروهای ضد شورش در پاسخ به این اعتراض بر روی مردم آتش گشودند وشماری را زخمی و دستگیرکردند.…